Hopp til produktinformasjon
1 av 2

Chemclean 600g Kraftig basisk vaskemiddel

Chemclean 600g Kraftig basisk vaskemiddel

Vanlig pris 199,00 NOK
Vanlig pris Salgspris 199,00 NOK
Salg Utsolgt
Inkludert avgifter. Frakt beregnes ved kassen.

Lav lagerbeholdning

Chemclean fra Chemisphere UK er et svært effektivt alkalisk rengjøringsmiddel som kan brukes både varmt og kaldt, og er mye brukt av bryggere til grovrengjøring av bryggeapparater, gjæringstanker, corneliusfat og lignende. Vaskemiddelet er effektivt på rustfritt stål, myke metaller, plast og glass.

Chemclean fjerner proteiner, flekker, karbon og fettsyrer, og gir utmerkede resultater i både hardt og mykt vann.

Tilsvarer PBW, Craftclean og lignende alkaliske rengjøringsprodukter

Forpakningsstørrelse: 600g

Chemisphere UK er kjent som en pioner og markedsleder innen produksjon av profesjonelle rengjøringsmidler, som spesialiserer seg på å tilby bryggeri- og horeka-industrien med premium vaskemidler og tilbehør for en rekke anvendelser, inkludert oppvask, tappelinje-rengjøring og kjøkkenhygiene. Deres omfattende utvalg kombinerer etablerte og pålitelige produkter med kraftige, siste generasjons rengjøringsmidler, alle produsert med de fineste ingrediensene.

Med en dedikasjon til teknisk ekspertise og kundeservice har Chemisphere UK bygget en sterk merkevarekjennskap og et godt rykte i bransjen. Selskapet står fast på sitt engasjement for innovasjon og høykvalitets løsninger, alltid med fokus på bærekraft og miljøansvar.


Bruksanvisning:

Blandingsforhold: Oppløs 50g Chemclean i 5 liter vann for manuell rengjøring (skrubbing). 50g per 20 liter vann ved bløtlegging. Doseringen kan økes opptil 5% avhengig av smussforholdene.
Fjern så mye løs smuss som mulig ved å skylle utstyr og beholdere før rengjøring.

Manuell rengjøring: Skrubb alle overflater med rengjøringsmidlet til alle overflater er rene.
Sirkulasjonsrengjøring: Bruk 50g per 20 liter vann for gjæringskar, fat, tanker og annet utstyr. Sirkuler i 30 minutter ved opptil 60°C. Blandingsforhold og sirkulasjonstid kan måtte justeres avhengig av smussmengden.
Bløtlegging: Sørg for at alt utstyr som skal rengjøres er fullstendig nedsenket. La det ligge i bløt i 4 timer ved opptil 60°C, eller la det ligge i bløt kaldt over natten. Skyll utstyret grundig etter rengjøring. Løsningen kan gjenbrukes under rengjøringsprosessen. Ikke bruk på Teflon-belagte overflater.


Farevarsel:


Link til sikkerhetsdatablad

Chemclean - UN 3262 Fare – Inneholder natriumkarbonat & natriummetasilikatpentahydrat. Oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk beskyttelseshansker/beskyttelsesklær/øyebeskyttelse/ansiktsbeskyttelse.
Forholdsregler – Skadelig ved svelging. Gir alvorlige hudforbrenninger og øyeskader. Kan irritere luftveiene. Ikke pust inn støv/røyk/gass/tåke/damper/spray. Vask hendene grundig etter bruk. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av dette produktet. Ha produktets beholder eller etikett tilgjengelig dersom du trenger medisinsk rådgivning.
Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis til stede og lett å gjøre. Fortsett å skylle.
Ved svelging: Kontakt Giftinformasjonssentralen/lege/hvis du føler deg uvel. Skyll munnen. IKKE fremkall brekning.
Ved kontakt med hud (eller hår): Ta av umiddelbart alle forurensede klær. Skyll huden med vann/dusj. Hvis hudirritasjon oppstår: Få medisinsk råd/oppmerksomhet.
Ved innånding: Flytt personen til frisk luft og hold vedkommende i en stilling som letter pusten.


FAQ:

 • Hva er Chemclean?
  Chemclean er et alkalisk rengjøringsmiddel.
 • Hvor kan jeg bruke Chemclean?
  Chemclean er svært effektivt på rustfritt stål, myke metaller, plast og glass.
 • Kan Chemclean brukes i områder med hardt vann?
  Ja, Chemclean kan brukes med både hardt og mykt vann.
 • Er det noen materialer jeg ikke kan bruke Chemclean på?
  Ikke bruk på utstyr med Teflon-belegg.
 • Hva er fortynningsgraden?
  For manuell rengjøring bruker du 50g per 5 liter vann, for bløtlegging bruker du 50g per 20 liter vann. Doseringen kan økes opptil 5%, avhengig av smussforholdene.
 • Hvordan kan jeg bruke Chemclean?
  Chemclean kan brukes til alle typer rengjøring, inkludert bløtlegging, manuell skrubbing og sirkulasjonsrengjøring.
 • Hva er den minste kontakttiden?
  Kontakttiden avhenger av smussmengden, men typisk kan utstyret bløtlegges i opptil 4 timer eller brukes i et sirkulasjonssystem i 30 minutter.
 • Ved hvilken temperatur skal jeg bruke Chemclean?
  Chemclean kan brukes både varmt og kaldt, opptil 60°C.
 • Kan jeg lagre og gjenbruke den fortynnede løsningen etter at den er laget?
  Chemclean vil begynne å bryte ned etter noen timer og vil ikke lenger være like effektiv, men du kan gjenbruke det for å rengjøre flere utstyrsdeler samtidig. Lag alltid ny Chemclean-løsning umiddelbart før bruk.
 • Chemclean skummer litt opp, er det riktig?
  Chemclean kan skumme opp når det blir agitert, men skummet kollapser raskt når det får stå.
 • Trenger jeg å skylle Chemclean?
  Ja, Chemclean er lettskyllende og bør skylles grundig av, ideelt sett med varmt vann, før bruk av Chemsan.
  Vis alle detaljer
  Handlekurven din
  Produkt Produktets delsum Antall Pris Produktets delsum
  Chemclean 600g Kraftig basisk vaskemiddel
  Chemclean 600g Kraftig basisk vaskemiddel
  Chemclean 600g Kraftig basisk vaskemiddel
  199,00 kr/stk.
  0,00 kr
  199,00 kr/stk. 0,00 kr